Vpliv mednarodnega povezovanja na projektno delo pri izobraževanju o mehatroniki
Robert Ojsteršek in Matej Veber

Povzetek:  Mednarodno povezovanje pri projektnem delu je v osnovnih, srednjih šolah in univerzah v sedanjem času vedno bolj pomembno. Z odprtostjo do mednarodnega povezovanja lahko svet postane boljši življenjski prostor. V članku predlagamo vpeljavo projektnega dela za namen poučevanja mehatronike  v slovenskem izobraževalnem sistemu. Pristop temelji na projektnem delu in spodbujanju notranje motivacije dijakov. Tako želimo spodbuditi višjo raven razumevanja novih informacij, samostojno  razvijanje in vključevanje poglobljenih vsebin na področjih: umetne inteligence, strojnega vida, navidezne resničnosti itd. Delo poteka v sodelovanju med Srednjo šolo za strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra Celje ter Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru, pri čemer nas zanima zlasti vpliv mednarodnega povezovanja in projektnega pristopa pri izobraževanju dijakov srednjega tehničnega izobraževalnega programa tehnik mehatronike. Kot rezultat vpeljave projektnega dela in mednarodnega povezovanja v članku predstavljamo pozitivne vplive na dijake v projektni skupini.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.