Med posebnimi pravicami in načelom interkulturnosti
Klara Skubic Ermenc

Povzetek:  Članek je napisan kot odziv na porajajočo se izobraževalno politiko obravnavanja učencev s priseljenskim ozadjem. Avtorica v članku utemeljuje tezo, da vprašanje načina odziva šolskega sistema na te skupine ni obrobno vprašanje politike izobraževanja, temveč ključno vprašanje, ki se dotika pravičnosti in kakovosti celotnega sistema, v katerem se združuje psihološko, socialno, jezikovno in kulturno heterogena populacija. Zato je področje potrebno reševati celovito in ne s posamičnimi strategijami. Temeljni problem je namreč v tem, da prilagajanje potrebam in značilnostim posameznikov in skupin lahko vodi v pretirano ločevanje in kot posledica v segregacijo, zato je rešitve

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.