Od trka civilizacij do sobivanja v raznolikosti
Borut Mikulec

Povzetek:  Čeprav evropske države postajajo multikulturne in multikulturnost prinaša v življenje Evropejcev novo kakovost, menimo, da težave, povezane z multikulturnostjo, na področju politike, družbe ter vzgoje in izobraževanja nastajajo zato, ker koncept interkulturnosti nima izdelane jasne teoretske osnove, na katero bi se oprl. Prispevek skuša pokazati pozitivne možnosti in modele, ki jih najdemo v svetovni literaturi in lahko ponudijo teoretsko osnovo politiki interkulturnosti. Ti modeli so: svetovni etos, ustavna lojalnost, distanca do drugega (kritika tolerance) in pripoznanje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.