Kriza vpisa in osipa v srednjih poklicnih šolah v Sloveniji
Anita Govc

Povzetek:  Besedilo odpira vprašanje krize vpisa in osipa v poklicnih šolah v Sloveniji. Opravljena je analiza vpisa in osipa na poklicnih šolah v Sloveniji in opisani instrumenti za izboljšanje stanja. Analiziramo tudi vpis in osip na izbranih poklicnih šolah, pri čemer zajamemo ugotovitve o tem, kako skušajo vodstva poklicnih šol reševati problematiko vpisa in osipa in katere dodatne instrumente uporabljajo na izbranih poklicnih šolah pri reševanju omenjene problematike. Podatki empirične raziskave so pokazali, da vloga ravnatelja pri zmanjševanju krize vpisa in osipa ni tolikšna, kot menijo nekateri teoretiki managementa v izobraževanju. Raziskava nakazuje, da gre za krizo vpisa in osipa na ravni države in ne za krizo vpisa in osipa na posameznih poklicnih šolah.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.