Izobraževanje in prve zaposlitve mladih
Angelca Ivančič

Povzetek:  Novejša komparativna preučevanja opozarjajo, da oblike strukturiranosti pridobivanja kvalifikacij in dostop do teh struktur ter prehodnost med njimi sooblikujejo uspešnost prehodov mladih iz izobraževanja v zaposlitev. Ta prispevek na podlagi registrskih podatkov (pridobljenih iz različnih registrov) za obdobje od 1991. do 2006. analizira vpliv različnih individualnih izobrazbenih dosežkov na zgodnje kariere mladih v Sloveniji po končanem rednem izobraževanju. Primarno je usmerjen v analizo vpliva diferenciacije na splošno in poklicno izobraževanje na sekundarni ravni in okrepitev povezav med izobraževalnim sistemom in gospodarstvom na hitrost prehodov v prvo zaposlitev in na dosežen poklicni položaj ob vstopu v prvo zaposlitev. Upošteva tudi vpliv izobraževalne ekspanzije na terciarni ravni. Rezultati potrjujejo, da je dosežena izobrazba pomembna tako za dostop kot tudi za kakovost prve zaposlitve. Največje prednosti imajo v obeh primerih mladi z najvišjo doseženo izobrazbo, največ pa izgubljajo najmanj izobraženi. Po drugi strani pa daje srednje poklicno izobraževanje v primerjavi s srednjim splošnim izobraževanjem le majhno prednost pri dostopu do prve zaposlitve, poklicni položaj, ki ga zagotavlja ob prvi zaposlitvi, pa se skoraj ne razlikuje od poklicnega položaja najmanj izobraženih. Kaže se močan vpliv obdobja končanja rednega izobraževanja na dostop do prve zaposlitve.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.