Prehajanje na višje ravni izobraževanja in razlike v strukturi glede na spol v luči dosežkov na zunanjih preizkusih znanja
Gašper Cankar

Povzetek:  Ob analizi dosežkov zunanjih preizkusov znanja ob koncu osnovne šole (nacionalno preverjanje znanja – NPZ) oziroma ob zaključku srednje šole avtor predstavlja razlike med spoloma v dosežkih na zunanjih preizkusih znanja. Na podlagi dosežkov pri matematiki in slovenščini na NPZ 2006 avtor ugotavlja, da dekleta glede na dosežke prej (pri slabših dosežkih) izbirajo zahtevnejše izobraževalne programe. Ugotovitev drži za matematiko, pri slovenščini pa je relativna, saj sicer res večji delež deklet izbere zahtevnejši izobraževalni program kakor fantje, vendar imajo v povprečju dekleta tudi boljše dosežke pri slovenščini kot fantje. Z analizo vpisnih podatkov za študijsko leto 2001/2002 avtor pokaže, da so imele v izbirnem postopku na prehodu iz srednješolskega izobraževanja na visokošolsko raven glede na prvo željo v primeru omejitve vpisa prednost ženske. Glede na stabilnost analiz vsakoletnih podatkov visokošolske prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani avtor predvideva, da se tako stanje ohranja. Ob primeru skupine študijskih programov v letu 2001/2002 je prikazano, da je prednost izvirala iz večje uspešnosti na maturi, še bolj pa iz izrazito boljšega uspeha v zaključnih letnikih srednje šole. Ker je avtor prikazal, da so razlike tako v uspehu na maturi kakor v zaključnem letniku srednje šole v zadnjem desetletju stabilne, meni, da obe ugotovitvi lahko držita tudi za kasnejša leta.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.