(Samo)razgaljenje v »bitki talentov«
Dr. Caroline Roth-Ebner

Povzetek:  Prispevek temelji na empirični raziskavi, ki obravnava aktualno tematiko oddaj, v katerih gledalci izbirajo tekmovalce. Osredotočili smo se na nastopajoče v teh oddajah in njihovo medijsko predstavitev. Pomemben del medijske uprizoritve so tudi gledalci, ki lahko sodelujejo in deloma vplivajo na potek oddaje. Prispevek osvetljuje motive in vzorce spremljanja oddaj.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.