Nekateri strukturni in kulturni problemi pri uvajanju e-izobraževanja z nakazanimi rešitvami
Dr. Marko Ivanišin

Povzetek:  E-izobraževanje postaja realnost, ki se zaradi vključevanja tehnologij v poučevanje zdi bolj pisana na kožo učencem kot učiteljem. V prispevku si bomo ogledali, na katerih mestih se pri vpeljevanju e-izobraževanja v izobraževalnih ustanovah srečujemo z ovirami, katere so te in po kakšnih mehanizmih delujejo. Z odgovorom na slednje (kulturno) vprašanje si bomo tudi pomagali pri reševanju problemov, saj je napačno verjeti, da se lahko z enostavnimi (strukturnimi) rešitvami lotimo kompleksnih (kulturnih) problemov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.