Medijski vpliv na mlado občinstvo: nasilne medijske vsebine
Stanislav Kink

Povzetek:  Televizijski in filmski medij ter svetovni splet vplivajo na zavedanje gledalcev – uporabnikov; določajo, kaj je v družbenih odnosih primerno in kaj ne, po simbolnem sistemu skušajo uravnavati njihovo percepcijo in jih oblikovati v medijske porabnike. Kot kažejo raziskave, se v medijih pojavlja več nasilja, kot ga zaznavamo v realnosti. Elektronski mediji se v dobršni meri vpletajo v življenje mladostnika tretjega tisočletja in odločilno oblikujejo njegovo nastajajočo identiteto. V prispevku osvetljujemo pomen in razširjanje vloge elektronskih medijev v vsakdanjem življenju medijskega uporabnika. Imajo mediji v resnici moč, s katero lahko neposredno širijo svoj vpliv na mlado občinstvo, ki se ne zaveda povsem aktualne problematike nasilja? Družbeno konstruirana realnost, ujeta v medijske prikaze, na neki način »kultivira« in skuša uravnavati posameznikovo percepcijo. Z medijskimi zgodbami prenesen simbolični vrednostni sistem mladim uporabnikom medijev dolgoročno vsiljuje obrazce, kako naj dojemajo sodobno družbo in njeno socialno strukturiranje. Seštevek prikazovanih nasilnih (tudi verbalnih) dejanj, ki jih ponujajo medijih, bodisi v informativnem sklopu ali v posameznih žanrih, je nedvomno prevelik in že zaradi tega je njihov vzgojni pomen vprašljiv.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.