Čuječnost: pozor(nost)! Analiza čuječnosti z vidika pedagoškega diskurza in ideološke konstitucije sodobnega pedagoškega polja
Vesna Pobežin Roš

Povzetek:  Besedilo obravnava splošne premene v diskurzu pedagoškega polja in širše, pri čemer naglasi zlasti premike v razumevanju discipline in pozornosti z vidika posamezniku nadrejene, predhodne družbene občosti, ter nekatere izraze teh sprememb na področju šolstva. V ta namen se podrobneje posveča pojmu čuječnosti, kakor se uvaja in vedno bolj uporablja na tem področju. Preden se loti čuječnosti, vzpostavi svoj miselni okvir z obravnavo L vi-Straussovega eseja o ustvarjalnem otroku. Nato na kratko predstavi pojem čuječnosti ter se v nadaljevanju posveti predvsem njegovi aktualni pojavnosti in pojmovnosti na pedagoškem področju. Pri tem sta v ospredju zlasti umestitev čuječnosti v milj  sodobne šole in njenega prevladujočega diskurza ter način, kako se ta pojem prilega širše prisotnim idejnim smernicam.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.