Uporaba termina zdravi odnosi v preventivi na področju mladostniških partnerskih odnosov
Maja Mesarec Hercog

Povzetek:  Mladostniški partnerski odnosi, ki so pomemben vidik življenja mladih, lahko pomenijo tudi dejavnik tveganja za različne težave, zato so postali pomembno področje znanstvenega raziskovanja, vzporedno pa so se začeli razvijati različni preventivni programi. Medtem ko se v tujini to področje razvija že zadnjih nekaj desetletij, se v Sloveniji s tovrstnimi preventivnimi programi šele začenjamo srečevati. Termin, ki se na tem področju preventive prevladujoče uporablja, so zdravi odnosi. Programi so namenjeni učenju prepoznavanja in udejanjanja zdravih odnosov. Ob tem se pogosto premalo kritično presoja ustreznost tega termina. Termin zdravi odnosi izhaja iz medicinskega diskurza in predvideva, da so nekateri odnosi zdravi, kar posledično pomeni, da drugi niso (so nezdravi, bolni, škodljivi). To pomeni, da programi delujejo na podlagi norme, ki predvideva mejo med zdravim in nezdravim odnosom, a v vsakdanjem življenju te meje ne moremo postaviti tako enoznačno. Termin zdravi odnosi ne poimenuje zgolj namena preventivne dejavnosti, ampak hkrati narekuje vsebino. Ta je pogosto premalo reflektirana in kompleksno področje, kot so partnerski odnosi, prikazuje v poenostavljeni, črno-beli sliki. Namen prispevka je skozi analizo diskurza kritično ovrednotiti termin zdravi odnosi ter predlagati novega, ki bi temeljil na pedagoškem in ne medicinskem diskurzu in bi s tem odpiral možnost vsebini programov, ki bi omogočala individualnost in lastno izbiro, kako želi kdo živeti svoje partnerske odnose.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.