Biosocialni obrat: vzgoja in izobraževanje v postgenomični in nevroznanstveni dobi
Valerija Vendramin

Povzetek:  Prispevek poskuša umestiti vzgojo in izobraževanje v koordinate, ki jih v zadnjem času postavljajo bioznanosti (izpostavljeni sta nevroznanost in epigenetika). V uvodu je predstavljena problematika (ponovnega) vstopa biologije na področje raziskovanja vzgoje in izobraževanja. Specificirano je, v čem je ta vstop danes, v postgenomični dobi, drugačen, nemara manj problematičen, kar zadeva razmišljanje o delitvi človeškega sveta na  biološko  in  družbeno  področje. Po drugi strani pa ne vodi nujno k večji egalitarnosti in manjšemu determinizmu. V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni nekateri uporabljeni pojmi. Sledi poskus refleksije bioloških racionalnosti kot novih referenčnih točk v izobraževanju in izobraževalnih politikah z opozorilom na nekritični razmah diskurzov, ki nosijo oznako  bio . Kot pravi Maurizio Meloni, smo na tej antropološki ravni priča  globalni redefiniciji profila naše človeškosti skozi vse večjo težo bioloških argumentov . Vseskozi pa je treba imeti v mislih razlikovanje med  biovednostmi  (tj. ugotovitvami novih bioloških ved) in  bioracionalnostmi  (tj. političnimi in pedagoškimi diskurzi, v katerih se te ugotovitve uporabljajo).

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.