Delo z učenci z učnimi težavami v času učenja na daljavo
Laura Rožman Krivec

Povzetek:  Prvi val epidemije okužb z virusom SARS-CoV-2 je na področju vzgoje in izobraževanja zahteval precejšnje spremembe, prilagajanje in preoblikovanje procesa vzgoje in izobraževanja, saj se je ob zaprtju šol marca 2020 pouk začel izvajati na daljavo. Učenci so se učili od doma, učitelji smo vzgojno-izobraževalni proces izvajali od doma, pri tem pa so pomembno vlogo imeli tudi starši. Z namenom zagotavljanja kontinuiranega pristopa individualizacije in diferenciacije ter ponujanja učne pomoči učencem z učnimi težavami v času šolanja na daljavo smo na šoli vzpostavili sistem tutorstva. V prispevku kot primer dobre prakse opisujemo in analiziramo sistem tutorstva, ki smo ga na šoli uvedli kot način pomoči učencem z učnimi težavami. Tutorstvo kot obliko pomoči učencem z učnimi težavami je izvajalo 27 učiteljev (skoraj polovica zaposlenih strokovnih delavcev); pomoč na področju učenja, organizacije, IKT- podpore in motivacije je bila nudena 81 učencem (od skoraj 600) iz vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobij. Rezultate tutorstva smo merili bolj v kvalitativni kot kvantitativni obliki. Vsi učenci, ki so bili vključeni v sistem tutorstva, so napredovali v pridobljenem znanju, po svojih zmožnostih okrepili digitalno kompetenco in kompetenco učenje učenja ter napredovali v višji razred.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.