Mnenje poljskih srednješolcev o učenju na daljavo med pandemijo covida-19
Izabela Kochan

Povzetek:  Pandemija covida-19 je privedla do vsesplošnega izvajanja ukrepov fizičnega distanciranja. Po podatkih UNESCO so v 165 državah zaprli šole. Tudi poljska vlada se je 12. marca 2020 odločila za prekinitev izobraževanja na šolah na območju vse države. Internet, ki so ga nekateri že od nastanka predstavljali kot vir številnih groženj, hkrati pa nepogrešljivo orodje za dostop do informacij, je omogočil nadaljevanje izobraževanja. V tej novi resničnosti tudi učenci ocenjujejo učitelje, ki so prav tako izpostavljeni fizični distanci in novim delovnim izzivom. Ta članek, ki temelji na empirični raziskavi, vsebuje mnenja srednješolcev o kakovosti pouka na daljavo. Kritična mnenja nedvoumno izhajajo iz dejstva, da so njihovi avtorji povezani s sodobnimi tehnologijami in imajo neomejen dostop do omrežja preko lastne opreme. Pokazalo se je, da večina učiteljev ni pripravljenih na prehod na izobraževanje na daljavo čez noč, kar ni presenetljivo, saj so za kakovostno pripravo pouka na daljavo potrebne ne le veščine, ampak tudi načrtovanje in ustrezna priprava učnega gradiva. Velja omeniti, da pri šolanju na daljavo učenci pričnejo pogrešati stik z drugimi, z učiteljem, kar kaže na to, da imajo medsebojni odnosi pomembno vlogo, čeprav tega v običajnih okoliščinah morda ne cenimo v tolikšni meri. Očitno je, da bi lahko ne glede na različna mnenja o pouku na daljavo, ta lahko služil kot katalizator sprememb na področju izobraževanja.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.