Generalizirana anksioznost pri slovenskih študentih med epidemijo covida-19
Anja Podlesek in Voyko Kavcic

Povzetek:  Pandemija covida-19 je po vsem svetu povzročila negotovost, strahove in skrbi ter s tem povečala možnost pojavljanja anksioznosti. V spletni anketi, ki smo jo izvedli aprila 2020 na vzorcu Slovencev, starih 18 let in več, smo zbrali podatke o generalizirani anksioznosti, nevroticizmu, psihosocialni ranljivosti, izgubi zaznanega nadzora in vplivu različnih z epidemijo povezanih težav. Prispevek predstavlja rezultate 110 študentov (med njimi 78 % žensk) ter jih primerja z rezultati neštudentov (n = 779). Ugotovili smo, da so bili za študente v primerjavi z ostalimi udeleženci značilni višja generalizirana anksioznost, večja izguba zaznanega nadzora in večji vpliv težav, povezanih z epidemijo. Pri študentih je bila generalizirana anksioznost pozitivno povezana z vplivom z epidemijo povezanih omejitev, izgubo zaznanega nadzora in nevroticizmom. Študija izpostavlja dejavnike tveganja za generalizirano anksioznost študentov med zdravstveno krizo in podaja možne usmeritve za razvoj preventivnih ukrepov.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.