Ljubljanski izobraženci skozi čas. Izobraževanje Ljubljančanov na dunajski univerzi 1392–1917 (recenzija knjige)
Tadej Vidmar

Povzetek:  Monografija Ljubljanski izobraženci skozi čas. Izobraževanje Ljubljančanov na dunajski univerzi 1392–1917 je tretja in najnovejša iz serije obsežnih znanstvenih monografij Alojza Cindriča (prva je bila Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848–1908 iz leta 2009, ki ji je leta 2010 sledila monografija Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804–1848), v katerih avtor, opirajoč se na svoje raziskovanje primarnih virov, predstavi in analizira dejavnike in okoliščine, povezane z univerzitetnim študijem posameznikov iz dežele Kranjske na Dunaju v opredeljenih obdobjih.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.