Izzivi izvedbe praktičnih vaj ob prilagoditvah izobraževalnega procesa v visokošolskih ustanovah med epidemijo covida-19
Matej Plevnik

Povzetek:  Razglasitev epidemije covida-19 v marcu 2020 je od visokošolskih izobraževalnih ustanov zahtevala prilagoditev številnih oblik študijskega procesa na način, da je izvedba omogočala upoštevanje sprejetih omejitev in priporočil za delo v času razglašene epidemije. Pred večji izziv prilagoditev so bile postavljene predvsem izvedbe praktičnih oblik študijskega procesa. Namen prispevka je prikazati možnosti prilagoditev izvajanja praktičnih vaj plavanja in osnov reševanja iz vode, v izvedbo katerih so bili v času razglašene epidemije vključeni študentje prvega letnika študijskega programa aplikativne kineziologije (n = 45), ki se izvaja na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem. Rezultati kažejo, da so študentje kot skupina kljub prekinjeni izvedbi in nato prilagojeni strnjeni izvedbi praktičnih vaj v celotnem obdobju dosegli statistično značilen napredek v samooceni znanja plavanja, v času plavanja na 100 m ter v dolžini plavanja pod vodo. Rezultati napredka se razlikujejo glede na skupino po znanju plavanja ter glede na obdobje izvedbe praktičnih vaj. Ob prilagajanju izvajanja praktičnih študijskih oblik je potrebno posebno pozornost nameniti dejstvu, kako ob upoštevanju možnosti izvedbe, omejitev in veljavnih priporočil ohraniti njihov namen – to je realno praktično izkušnjo udeležencev izobraževalnih programov.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.