Izobraževalna politika Evropske unije na področju izobraževanja odraslih
Mojca Jermaniš

Povzetek:  Vse višje zahteve, nenehen tehnološki razvoj in potreba po hitrem prilagajanju spremembam terjajo stalna vlaganja v pridobivanje novega znanja in spretnosti. Izobraževanje je eden bistvenih elementov družbe pri zagotavljanju konkurenčnosti tako organizacij kot posameznikov. S kakovostnim izobraževanjem in usposabljanjem odraslih v okviru izobraževalne politike želi Evropska unija vzpostaviti na znanju temelječo družbo v konceptu vseživljenjskega učenja. Vprispevku predstavljamo izobraževalno politiko Evropske unije in Slovenije na področju izobraževanja odraslih. Pregled formalnih in neformalnih dokumentov, ki so bili sprejeti na področju izobraževanja in usposabljanja, kaže, da je izobraževanje neločljivo vpleteno v vse ravni človeškega delovanja. Hitrega odzivanja na spreminjajoče se okoliščine pa smo sposobni le z uporabo novega znanja in spretnosti v vsakdanjem življenju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.