Kakšna je prihodnost inovacij in tehnologije v izobraževanju? (Recenzija knjige)
Matej Urbančič

Povzetek:  Zbirka prispevkov The future of innovation and technology in education, ki je nastala pod uredništvom Anne Visvizi, Miltiadisa D. Lytrasa in Linde Daniele, ponuja aktualen pregled raziskav, vpogled v sodobno razumevanje tehnologije na področju (visokošolskega) izobraževanja in razmišljanje o prihodnosti, ki jo izrisujejo inovacije na številnih področjih znanosti. Knjiga je izšla v obdobju, ki pri nas sovpada z izvajanjem številnih projektov, povezanih z uvajanjem informacijskokomunikacijske (IKT) in tudi druge tehnologije v visokošolsko izobraževanje. Eden takih je denimo Digitalna univerza – z inovativno uporabo IKT do odličnosti (DU 2020), katerega cilj je razvijanje inovativnih učnih okolij in vključevanje novih tehnologij v pedagoške in didaktične prakse. Omeniti velja tudi aktualni projekt INOVUP – inovativne in prožne oblike učenja in poučevanja (INOVUP 2020), katerega namen je izboljševanje kakovosti visokošolskega izobraževanja z raziskovanjem sodobnih didaktičnih strategij, pa tudi danes že zaključen projekt IKT v pedagoških študijskih programih UL (IKT v PŠP 2018), v okviru katerega so potekala usposabljanja študentov, bodočih osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, za didaktično uporabo IKT v študijskem procesu. Vsi omenjeni projekti so (bili) namenjeni posodabljanju študijskih programov, iskanju dobrih visokošolskih didaktičnih praks, pripravi smernic za didaktično ustrezno uvajanje tehnologije, pripravi priporočil za njeno uvajanje v pouk ter nasploh raziskovanju rabe tehnologije med študenti in visokošolskimi učitelji.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.