Kakšna je prihodnost inovacij in tehnologije v izobraževanju? (Recenzija knjige)
Matej Urbančič

Povzetek:  Zbirka prispevkov The future of innovation and technology in education, ki je nastala pod uredništvom Anne Visvizi, Miltiadisa D. Lytrasa in Linde Daniele, ponuja aktualen pregled raziskav, vpogled v sodobno razumevanje tehnologije na področju (visokošolskega) izobraževanja in razmišljanje o prihodnosti, ki jo izrisujejo inovacije na številnih področjih znanosti. Knjiga je izšla v obdobju, ki pri nas sovpada z izvajanjem številnih projektov, povezanih z uvajanjem informacijskokomunikacijske (IKT) in tudi druge tehnologije v visokošolsko izobraževanje. Eden takih je denimo Digitalna univerza – z inovativno uporabo IKT do odličnosti (DU 2020), katerega cilj je razvijanje inovativnih učnih okolij in vključevanje novih tehnologij v pedagoške in didaktične prakse. Omeniti velja tudi aktualni projekt INOVUP – inovativne in prožne oblike učenja in poučevanja (INOVUP 2020), katerega namen je izboljševanje kakovosti visokošolskega izobraževanja z raziskovanjem sodobnih didaktičnih strategij, pa tudi danes že zaključen projekt IKT v pedagoških študijskih programih UL (IKT v PŠP 2018), v okviru katerega so potekala usposabljanja študentov, bodočih osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev, za didaktično uporabo IKT v študijskem procesu. Vsi omenjeni projekti so (bili) namenjeni posodabljanju študijskih programov, iskanju dobrih visokošolskih didaktičnih praks, pripravi smernic za didaktično ustrezno uvajanje tehnologije, pripravi priporočil za njeno uvajanje v pouk ter nasploh raziskovanju rabe tehnologije med študenti in visokošolskimi učitelji.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.