Šolski pedagogi ter evropska razsežnost vzgoje in izobraževanja na Hrvaškem
Marko Turk in Jasminka Ledić

Povzetek:  Povzetek: Namen prispevka je predstaviti rezultate raziskave o evropski razsežnosti vzgoje in izobraževanja ter s tem povezano strokovno delovanje šolskih pedagogov na Hrvaškem, pri čemer nas bodo posebej zanimale njihove kompetence za uveljavljanje evropske razsežnosti vzgoje in izobraževanja, pa tudi poznavanje oz. seznanjenost s tem konceptom. Skladno s tem bomo v prispevku prikazali rezultate raziskave, ki je bila opravljena na Hrvaškem in ki kažejo, da številni šolski pedagogi še vedno niso v zadostni meri seznanjeni z evropskimi izobraževalnimi politikami ali pa jih neustrezno interpretirajo ter jim pripisujejo negativno konotacijo. Prav tako rezultati nakazujejo, da je pomembno zagotavljati kontinuirano promocijo koncepta evropske razsežnosti vzgoje in izobraževanja. Poudariti velja, da je raziskava pokazala tudi na nov element dojemanja evropske razsežnosti vzgoje in izobraževanja med šolskimi pedagogi, ki se nanaša na trg dela in delovno mobilnost.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.