Pogoji za nadaljnji razvoj poklica šolskega pedagoga na Hrvaškem
Stjepan Staničić

Povzetek:  Povzetek: Na podlagi dosedanjega razvoja in analize obstoječega stanja v prispevku obravnavamo temeljne pogoje, ki bi jih veljalo zagotoviti za nadaljnji stabilen razvoj poklica šolskega pedagoga na Hrvaškem. Dosedanji razvoj tega poklica prikazujemo s predstavitvijo njegovih razvojnih značilnosti v preteklih desetletjih. Predstavljamo tudi pojmovanja vloge pedagoga in pričakovanja, ki smo jih do pedagogov gojili v tem obdobju, pa tudi ključne dogodke in dokumente, ki so zaznamovali razvoj poklica pedagoga na Hrvaškem. Nato opravimo analizo sedanjega stanja v tem poklicu, tako da se ozremo k njegovim temeljnim sestavinam. Ugotavljamo, da poklic pedagoga spremljajo številne pomanjkljivosti, a kljub temu ta ostaja imperativ razvoja sodobne šole. Na podlagi opravljenega pregleda razvojne poti ter analize obstoječega stanja utemeljujemo, kateri so osnovni pogoji, ki bi jih bilo treba zagotoviti, da bi vloga pedagoga v vzgojno-izobraževalnih ustanovah postala prepoznavnejša, sam poklic pa uglednejši in močnejši. Omenjene pogoje smo razvrstili v tri temeljne skupine: (i) tiste, ki omogočajo dobro pripravljenost pedagogov za opravljanje svoje vloge v praksi; (ii) tiste, ki omogočajo suvereno opravljanje dela pedagoga v šolski praksi; in (iii) tiste, ki omogočajo, da se lahko poklic pedagoga tudi v prihodnje uspešno razvija, tako v interesu samih pedagogov kot tudi kakovosti pedagoškega procesa, ki poteka v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.