Struktura bralne zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku
Florina Erbeli in Karmen Pižorn

Povzetek:  V prispevku prikazujemo strukturo bralne zmožnosti v angleščini kot tujem jeziku, za katero velja, da sestoji iz različnih komponent, ki jih je teoretično in empirično mogoče proučiti ločeno, čeprav navadno delujejo v soodvisnosti. Na podlagi rezultatov tujih raziskav v tem prispevku analiziramo posamezne spretnosti ene komponente, in sicer jezikovne komponente, ki je z vidika pedagoške prakse najizrazitejša. Komponentna analiza bralne zmožnosti prinaša prednosti, saj težave bralca na področju katere koli izmed komponent bralne zmožnosti privedejo do težav na področju bralne zmožnosti kot celote, zato je treba pri definiranju strukture in pri pomoči učencem pri pouku angleščine kot tujega jezika vse komponente upoštevati in analizirati. Tako je lahko učna pomoč učencem bolje načrtovana in diferencirana.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.