Študija primera kot vrsta kvalitativne raziskave
Adrijana Biba Starman

Povzetek:  V prispevku obravnavamo študijo primera kot vrsto kvalitativnih raziskav. Podati želimo podroben opis študije primera: njeno opredelitev, nekatere klasifikacije, prednosti ter pomanjkljivosti z namenom, da bi dosegli boljše razumevanje te vrste kvalitativnega pristopa, ki je v primerjavi z ostalimi vrstami kvalitativnega raziskovanja kljub široki uporabi občasno narobe in premalo razumljen, in to tako z metodološkega vidika, kjer se med avtorji pojavljajo nesoglasja o tem, ali gre za raziskovalno metodo ali vrsto raziskovanja, kot tudi z vsebinskega vidika, kjer obstajajo nejasnosti, kaj naj šteje kot primer oziroma predmet raziskovanja. Poseben poudarek je namenjen pomanjkljivostim študije primera, kjer skušamo zavreči nekatere kritike, ki jo zadevajo, zlasti v primerjavi s kvantitativnimi raziskovalnimi pristopi.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.