Podatki raziskave PISA 2006: Primerjava dosežkov dijakov priseljencev in naravnih govorcev
Anja Kolednik Povzetek:

Povzetek:  Zgodovina priseljevanja v Slovenijo z območja nekdanje Jugoslavije in podatki o številu priseljencev v Sloveniji kažejo, da je preseljevanje praviloma potekalo znotraj skupne države. To je potrebno upoštevati pri raziskovanju različnih vrst pismenosti priseljencev, saj ima večina od njih slovensko državljanstvo. V članku na podlagi podatkov raziskave PISA iz leta 2006 prikazujemo razlike v dosežkih pri naravoslovju med dijaki priseljenci in dijaki naravnimi govorci v Sloveniji. Obravnavamo tudi dejavnike, s katerimi je mogoče razlike pojasniti. Ugotovitve, ki jih predstavljamo, lahko pripomorejo k večji kakovosti izobraževalne politike in iskanju sistemskih rešitev, ki bodo omogočile zmanjševanje razlik v dosežkih med dijaki priseljenci in dijaki naravnimi govorci.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.