Medijska pismenost osnovnošolk in osnovnošolcev v informacijski družbi
Karmen Erjavec Povzetek:

Povzetek:  Ključna vloga, ki jo imajo mediji v vsakdanjiku osnovnošolk in osnovnošolcev, pogosta raba medijev in vsepovsod navzoča medijska kultura kažejo na potrebo po medijski pismenosti in vključitvi vzgoje za medije v šolski predmetnik. Avtorica s primerjalno analizo predstavlja prednosti in slabosti posameznih modelov vzgoje za medije, še posebej pa kritično vzgojo za medije. Na podlagi analize rezultatov raziskav medijske pismenosti slovenskih osnovnošolcev in osnovnošolk kaže, da imajo predvsem produkcijsko znanje in veščine, premalo pa refleksivnega, s katerim bi kritično analizirali, ocenjevali in ustvarjali medijsko vsebino. Avtorica tudi ugotavlja, da je vzgoja za medije pomanjkljivo vključena v predmetnik slovenskih osnovnih šol.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.