Zunanja učna diferenciacija in motivacija učencev v osnovni šoli
Mag. Tina Štemberger, dr. Milena Ivanuš Grmek in dr. Branka Čagran

Povzetek:  V prvem delu prispevka pišemo o zunanji učni diferenciaciji v slovenskem šolskem sistemu in o povezanosti diferenciacije z motivacijo učencev. V drugem delu prispevka predstavljamo rezultate empirične raziskave, s katero smo ugotavljali povezanost zunanje učne diferenciacije (setting modela) z motivacijo učencev, ki so bili vključeni v različne ravni zahtevnosti pouka pri slovenščini, matematiki in angleščini. Izsledki raziskave nas opozarjajo, da so za šolsko delo najvišje motivirani učenci, ki obiskujejo pouk na najvišji, tretji ravni zahtevnosti, in da so najniže motivirani učenci najnižje, prve ravni zahtevnosti. Te razlike med učenci nedvomno narekujejo potrebo po ustvarjanju ugodnih pogojev za motivacijo učencev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.