Spremembe in odzivi vplivnih udeležencev na prenovljene učne programe v osnovni šoli
Mag. Vanja Sorjan

Povzetek:  Neuspele kurikularne prenove (Razdevšek Pučko 2002) opozarjajo, da se na Slovenskem pogosto ne povezujejo cilji med notranjim in zunanjim okoljem šole. Spremembe, ki nimajo podpore pri učiteljih, vedno še poslabšajo stanje. S pomočjo študije primera (Sorjan 2006) odkrivam odzive na razloge za spreminjanje v osnovni šoli, na priprave na prenovljene učne programe, na spodbude in ovire pri izvajanju sprememb. Ravnatelj, učitelji in starši so odločilni dejavniki, ki spodbujajo reševanje poglavitnih nestrinjanj in vplivajo na spreminjanje učnih programov v osnovni šoli. Prispevek je lahko koristno branje za vse, ki želijo povezati kakovost s tradicijo šole in iščejo odgovore na vprašanja o učinkovitem vodenju načrtovanih sprememb.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.