Dopolnitev državljanske vzgoje z domovinsko
Dr. Zdenko Kodelja

Povzetek:  Ena od sprememb v slovenskem šolstvu, ki jih je uvedla prejšnja oblast, je tudi preimenovanje dotedanjega učnega predmeta »državljanska vzgoja in etika« v »državljanska in domovinska vzgoja ter etika«. Toda ta sprememba ni zgolj terminološka. Je tudi konceptualna. Ključno vprašanje, ki se ob tem zastavlja, je, ali je državljansko in patriotsko vzgojo sploh mogoče združiti v koherenten koncept državljanske in domovinske vzgoje, in če je, ali je za sodobne pluralne družbe in liberalne demokracije sprejemljiv kateri koli koncept domovinske vzgoje, ali le nekateri. Zdi se, da patriotična vzgoja, temelječa na patriotizmu, razumljenem v zelo podobnem smislu kot nacionalizem, ni sprejemljiva, medtem ko je sprejemljiva patriotska vzgoja, ki temelji na takšnih oblikah patriotizma, kot so »konstitucionalni patriotizem«, »republikanski patriotizem« in »kozmopolitski patriotizem«.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.