Vzgoja v srednjih strokovnih in poklicnih šolah
Dr. Mojca Peček Čuk, Vida Vončina in dr. Robi Kroflič

Povzetek:  Na podlagi analize spremenjenih formalnih okvirjev v poklicnih in strokovnih šolah, analize šolskih pravil in stališč učiteljev, svetovalnih delavcev in dijakov avtorji preverjajo, kako spremenjeni pogoji vplivajo na uresničevanje vzgojnih ciljev in reševanje disciplinskih prekrškov. Izpostavljajo pomanjkljivosti, ki prispevajo k pereči vzgojni in disciplinski problematiki, s katero se danes soočajo poklicne in strokovne šole, v sklepu pa začrtajo predloge, ki bi lahko prispevali k izboljšanju stanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.