Sistemsko urejanje izobraževanja odraslih
Dr. Sabina Jelenc Krašovec in dr. Sonja Kump

Povzetek:  Članek izhaja iz ocene stanja na področju sistemske urejenosti izobraževanja odraslih, ki temelji na obstoječih raziskavah in različnih političnih dokumentih. Avtorici primerjalno analizirata razvoj in spremembe, ki so se v izobraževanju odraslih zgodile v preteklih petnajstih letih. V nadaljevanju ocenjujeta položaj izobraževanja odraslih v Sloveniji z vidika predlaganih sistemskih ukrepov, še zlasti, kako se uresničujejo na šestih temeljnih področjih, in sicer: umestitev v celoten sistem vzgoje in izobraževanja, zakonodaja, upravljanje, fi nanciranje, mreža izvajalcev in programov in infrastruktura. Prispevek skleneta z ugotovitvijo, da v preteklih letih niso nastale opazne spremembe v sistemski ureditvi področja izobraževanja odraslih; to še naprej ostaja marginalizirano področje v celotnem sistemu vzgoje in izobraževanja. Načrtovalcem in oblikovalcem politike izobraževanja odraslih v razmislek ponudita novejša priporočila tujih strokovnjakov s področja izobraževanja odraslih in Komisije Evropske unije.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.