Novosti pri ocenjevanju in zaključevanju v izobraževalnih programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja
Breda Zupanc

Povzetek:  V prispevku so predstavljene poglavitne novosti, ki se vpeljujejo v slovenske srednje poklicne in strokovne šole na področju ocenjevanja tako med izobraževalnim procesom kot tudi na koncu, pri zaključnem izpitu in poklicni maturi. Na šolah potekajo v ocenjevanju pomembni premiki, sicer počasi, vendar vztrajno. Za uresničitev zastavljenih novosti bo treba še dodatno usposobiti učitelje, predvsem s področja metodično-didaktičnega znanja, ki upoštevajo sodobna pedagoška in psihološka spoznanja. 2009_1_slo_11_breda_zupanc_novosti_pri_ocenjevanju

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.