Svetovalna služba v spremembah vzgoje in izobraževanja
Nataša Privošnik in Klara Urbanc

Povzetek:  Šolska svetovalna služba v osnovnih šolah šteje že kar nekaj desetletij. Lahko rečemo, da si osnovnega šolstva brez sodelovanja svetovalnih delavcev ne moremo več predstavljati. Vsi delavci, ki spadajo v skupino šolskih svetovalnih delavcev; psiholog, socialni pedagog, socialni delavec, so postali sestavni del učno-vzgojnega procesa. Odločitev, da bo svetovalni delavec na šoli zaposlen, je stvar šolskih oblasti oziroma tistih, ki zagotovijo denar, bi pa načeloma morala biti stvar (odločitev) posameznih šol. Za katerega od delavcev se bodo šole odločile, je sicer odvisno tudi od potreb šol in pričakovanj (subjektivnih dejavnikov). Vendar je razporeditev svetovalnih delavcev bolj stvar nacionalne (državne) politike (Urada za šolstvo); tu pa se postavi vprašanje, ali je mogoče šolo zaradi kriterijev šolskega okoliša in zaradi oblikovanja timsko-operativnih možnosti dela »prisiliti«, da zaposli določen profi l, in sicer profi l, v katerem ne vidijo uresničitev svojih pričakovanj.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.