Šolskoreformne spremembe v Slovaški republiki
Dr. Mariá Matulčiková

Povzetek:  Prispevek osvetljuje spremembe v šolski reformi v Slovaški republiki s posebnim poudarkom na osnovnem in srednjem šolstvu. Prinaša osnovne statistične podatke, podrobneje predstavi spremembe v vodenju šolstva, evalvacije izobraževalnih rezultatov srednješolcev, kurikularno reformo in načrtovanega razvoja šolstva.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.