Sistem vzgoje in izobraževanja v Češki republiki
Dr. Jitka Lorenzová

Povzetek:  Prispevek obravnava spremembe vzgojno-izobraževalnega sistema po celotni vertikali v Češki republiki, ki je po tako imenovani žametni revoluciji leta 1968 doživela številne socialnopolitič ne spremembe: končalo se je obdobje komunizma pod vodstvom komunistične partije, vzpostavljena je bila standarna evropska demokracija in gospodarstvo se je postopno privatiziralo. Skupna država ^ehov in Slovakov se je razdelila na dve medsebojno neodvisni državi, ^eško republiko in Slovaško republiko, ki sta bili ustanovljeni 1. januarja 1993. Sistem vzgoje in izobraževanja je bil skladno z demokratično usmeritvijo novo nastale države deležen precejšnjih posegov v strukturo na primarni, sekundarni in tudi univerzitetni ravni. Bela knjiga, ki je predstavljala temeljni dokument, na podlagi katerega so bile zasnovane nove smernice razvoja šolstva, se je v veliki meri opirala na rezultate poročila mednarodne Unescove komisije Vzgoja in izobraževanje za 21. stoletje, ki jo je vodil Jacques Delors. Vpeljane rešitve pa na nekaterih področjih so predmet kritike strokovne javnosti, predvsem ko gre za vprašanje dualnega sistema na ravni primarnega izobraževanja, spreminjanje vloge gimnazije kot selektivne in elitne šole in vprašanje položaja višjih šol znotraj univerz.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.