Sodobna reformna gibanja v hrvaškem izobraževalnem sistemu
Dr. Milan Matijević

Povzetek:  Od ustanovitve samostojne Republike Hrvaške v šolskem sistemu ni bilo pomembnejših sprememb. Prizadevanja nekaterih ministrov za šolstvo, da bi reformirali obvezno osnovno šolo, niso obrodila sadov, ker v najvišjem zakonodajnem organu države (saboru) niso mogli doseči političnega strinjanja. Edine vidne spremembe so se zgodile v visokem šolstvu leta 2005 z uvajanjem t. i. bolonjskega modela študija. Obvezna šola še vedno traja samo osem let in se še naprej, tako kot zadnjih petdeset let, imenuje osnovna šola. Ministri za šolstvo so poskušali spodbuditi različne projekte, namenjene notranjim spremembam v šolstvu, vendar zaradi razlik v ocenah vrednosti teh sprememb ali v pogledih na izbiro strategij za izpeljavo sprememb tudi to ni prineslo pričakovanih rezultatov.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.