Vidna, nevidna pedagogika in spopad v (srednjem) razredu
Dr. Slavko Gaber in Veronika Tašner

Povzetek:  Avtorja v besedilu predstavljata in razporejata tiste elemente koncepta vidne in nevidne pedagogike, ki se zdijo pomembni za dodatno osvetlitev šolskih reform. Reformo prikažeta kot proces spoprijema za hegemonijo – kot vprašanje prevlade konceptov, vrednot, interesov. Za slovensko reformo šolstva ugotavljata, da je bil v njej, na ozadju na videz enotne široke »proedukacijske koalicije«, na delu spoprijem med deli srednjega razreda za ustrezno lastno pozicioniranje. Interesi nižjih razredov so pri tem ostali v ozadju.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.