Učenje odraslih v evropskem kontekstu
Ann-Kristin Boström

Povzetek:  Napovedi Evropske komisije kažejo, da se bo delež ljudi, starih 65 let ali vec, v primerjavi s populacijo, staro od 15 do 64 let, s 25 % (podatki iz leta 2007) povecal na 54 % (leta 2060). Ta sprememba v demografiji bo vplivala na izobraževanje in usposabljanje odraslih, saj bosta morali v prihodnosti vkljucevati vse vec starejših. Kako se bosta ucenje in usposabljanje odraslih prilagodili temu novemu trendu? Bosta institucionalizirani ali umešceni v neformalni sektor? Bosta organizirani z vrha oziroma s politicnimi odlocitvami, ki bodo upoštevale pomembnost motivacije, psihološkega in zdravstvenega stanja udeležencev ter stopnjo fleksibilnosti in razumevanje vodij usposabljanja in izobraževalcev? Medgeneracijsko razliko, ki se pojavlja med starejšimi udeleženci in mlajšimi strokovnjaki, je mogoce premostiti, treba pa jo je upoštevati.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.