Kaj je nacionalno ogrodje kvalifikacij? Poudarki iz raziskave o nacionalnih ogrodjih kvalifikacij v 16 državah
Stephanie Allais

Povzetek:  Ogrodja kvalifikacij so v mednarodnem prostoru kot reformna orodja s širokim razponom ambicioznih ciljev deležna vse večje pozornosti. Več kot sto držav naj bi sodelovalo pri nastajanju nacionalnih ali regionalnih ogrodij. Toda kaj pravzaprav je nacionalno ogrodje kvalifikacij (NOK)? Uvajajo vse te države podobne reformne mehanizme ali se nacionalna ogrodja med seboj pomembno razlikujejo? V tem prispevku se opiramo na podatke iz raziskave, s katero smo primerjali ogrodja kvalifikacij v 16 državah, da bi pridobili vpogled v razumevanje, nastajanje in uvajanje nacionalnih ogrodij kvalifikacij v različnih državah. Ugotavljamo, da v različnih državah uporabljajo izraz NOK, ko opisujejo precej različne reforme, ki se razlikujejo tako glede pravnega statusa ogrodij, institucij, ki pri uvajanju le-teh sodelujejo, kot tudi glede tega, ali je namen ogrodja urediti ali spremeniti prakse izobraževanja. Nekatera nacionalna ogrodja, zlasti tista, katerih ključna sestavina so na rezultatih učenja temelječe kvalifikacije, so si kljub temu podobna, kar je vsaj deloma mogoče pripisati dejstvu, da države druga od druge privzemajo politične rešitve.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.