O razvoju nemškega ogrodja kvalifikacij s sindikalnega vidika
Hermann Nehls Povzetek:

Povzetek:  Združenje nemških sindikatov (Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB) in sindikati, ki ga sestavljajo, kritično spremljajo razvoj Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) in z njim povezano priporočilo državam članicam o pripravi nacionalnih ogrodij kvalifikacij. Bojijo se, da se v kontekstu Lizbonske strategije spreminja perspektiva v nacionalnem izobraževalnem sistemu, ki o ustaljenih strukturnih elementih, kot je na primer usmerjenost v poklic, dvomi in s tem podpira deregulacijo. Hkrati pa vidijo tudi priložnost za vpliv na proces izdelave nacionalnega ogrodja kvalifikacij glede na sindikalne cilje. Zato je nujna kritična refleksija terminologije in zgradbe Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK). K temu sodi predvsem razvoj definicije kompetenc, ki zajema vsa področja izobraževanja in omogoča enakovreden opis kvalifikacijskih profilov. Za razliko od Evropskega ogrodja kvalifikacij (EOK) vsebuje opis kompetenc Nemškega ogrodja kvalifikacij (Deutscher Qualifikationsrahmen – DQR) tudi dimenzijo soustvarjanja in refleksivnosti. Prispevek opisuje možnosti Nemškega ogrodja kvalifikacij (DQR) s stališča delojemalca.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.