Plagiat kot goljufija
Vedran Jakačić

Povzetek:  V prispevku obravnavamo pretekla razmišljanja o delitvi lastnine, osvetliti skušamo ozadja današnjih pravnih norm, ob tem pa ugotavljamo, ali so te utemeljene in kakšne so njihove pomanjkljivosti. Skozi analizo oblik goljufije razmišljamo tudi o problematiki odklonskega vedenja v akademskem okolju in preučujemo, kako se nanjo odzivajo učitelji na eni in študentje na drugi strani. V istem diskurzu obravnavamo razširjenost plagiranja v sedanjem času, na katero vplivajo tudi sodobni komunikacijski sistemi. Problem skušamo aktualizirati tako, da se posvečamo najprej izvorom plagiranja in ob tem preučujemo vplive, ki jih ima to v pravni ureditvi, etiki in izobraževanju. V sklepnem delu obravnavamo možnosti za vzpostavitev nadzora nad plagiranjem oziroma za preprečevanje le-tega.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.