So dijakinje uspešnejše od dijakov? Razlike med spoloma v bralni, matematični in naravoslovni pismenosti iz raziskave PISA 2006 na začetku srednjestopenjskega izobraževanja
Dr. Mojca Štraus

Povzetek:  V članku se ukvarjamo s primerjavami med dosežki dijakinj in dosežki dijakov na ravni srednjestopenjskih izobraževalnih programov. V zadnjih desetletjih je bilo vedno več zanimanja za razlike med spoloma v izobraževanju, na primer glede uspešnosti na posameznih področjih in ravneh izobraževanja pa tudi drugih primerjavah, kot na primer v odnosu do naravoslovja v raziskavi PISA 2006. Odločanje v izobraževanju mora biti podprto s podatki in upoštevati morebitne neenakosti med spoloma, saj se le tako lahko oblikujejo učinkoviti pristopi k izboljševanju kakovosti izobraževanja za vse. Z uporabo podatkov mednarodne baze PISA 2006, ki za Slovenijo omogoča raziskovanje bralnih, matematičnih in naravoslovnih dosežkov na začetku srednjestopenjskega izobraževanja mladih, ugotavljamo, da se izsledki o razlikah med povprečnimi dosežki petnajstletnih dijakinj in povprečnimi dosežki petnajstletnih dijakov za vse izobraževalne programe skupaj zelo spremenijo, ko te programe obravnavamo ločeno. Pojasnila za to navidezno nasprotje najdemo v raznolikosti deležev dijakinj in dijakov po izobraževalnih programih in v tem, da se uspešnejši dijaki v večjih deležih kot enako uspešne dijakinje odločajo za vpis tudi v druge izobraževalne programe zunaj programov splošnega in klasičnega gimnazijskega izobraževanja.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.