Vloga šolske svetovalne službe pri razvijanju oddelčne in šolske skupnosti
Petra Gregorčič Mrvar in Jana Kalin

Povzetek:  V prispevku obravnavamo pomen pedagoško-razvojne vloge šolske svetovalne službe oz. pomen prizadevanja za premik od krizno-kurativne k razvojno-preventivni naravnanosti svetovalne službe. Pri tem se osredotočamo na pomemben vidik pedagoško-razvojne naravnanosti svetovalne službe: razvijanje oddelčne in šolske skupnosti. Poudarjamo eno ključnih vlog šolskega svetovalnega delavca, namreč vlogo povezovalnega člena pri oblikovanju oddelčne in šolske skupnosti, zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja ter optimalnih pogojev za celostni razvoj, učenje in doživljanje uspeha, zadovoljstva, vključenosti ter pripadnosti vseh otrok in mladostnikov, pa tudi strokovnih delavcev in vzgojno-izobraževalne ustanove kot celote. Pri tem imajo izstopajočo vlogo sodelovanje šolskih svetovalnih delavcev z učitelji in razredniki, oblikovanje kakovostnega programa dela oddelčne skupnosti in oddelčnega učiteljskega zbora ter omogočanje polne participacije učencev. Vse to postavlja v ospredje pomembnost pedagoško-razvojne naravnanosti svetovalne službe.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.