Pedagoške kompetence učiteljev teoretičnih glasbenih predmetov na Hrvaškem
Zrinka Barić in Jasna Šulentić Begić

Povzetek:  Teoretični glasbeni pouk je prisoten na vseh stopnjah glasbenega izobraževanja. Njegov namen je učenje in obvladovanje glasbenega jezika ter izboljšanje glasbenega razumevanja. Izbira ustreznih učnih metod, postopkov in strategij, ki morajo biti v skladu z vlogo in naravo teoretičnih glasbenih predmetov, je odvisna predvsem od učiteljeve usposobljenosti in pripravljenosti za izboljšanje izobraževalnega procesa. V članku je predstavljena raziskava o pedagoških kompetencah 101 učitelja teoretičnih glasbenih predmetov iz 24 osnovnih in srednjih glasbenih šolah v kar 17 župnijah v Republiki Hrvaški. Raziskava je potekala v drugem semestru šolskega leta 2018/2019. Rezultati kvantitativne raziskave so pokazali, da učitelji zelo visoko ocenjujejo svojo lastno pedagoško usposobljenost. Kljub tem pa učitelji še vedno čutijo potrebo po nadaljnjem osebnem in profesionalnem razvoju. Rezultati raziskave kažejo tudi pomembnost vzdrževanja kakovostnih odnosov s študenti in nudenje podpore, ki je pri učiteljih z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami še izrazitejo izpostavljena.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.