Uvodnik
Jana Kalin in Damijan Štefanc

Povzetek:  Tokratno tematsko številko Sodobne pedagogike posvečamo znanstveni dediščini zaslužnega profesorja Univerze v Ljubljani dr. Franceta Strmčnika, najvidnejšega teoretika slovenske didaktike druge polovice 20. stoletja, katerega prve obletnice smrti smo se spominjali zadnjega novembra. Njegovo znanstveno in strokovno delo je posegalo na raznolika področja pedagogike in didaktike: od šolske kazni do programiranega pouka in tehnologije v izobraževanju, problematike enotne osnovne šole in izobraževanja učiteljev do učne diferenciacije in individualizacije ter problemskega pouka. Avtorji prispevkov obravnavajo različne vidike Strmčnikove didaktične zapuščine in vplive na slovensko didaktično teorijo ter vzgojno-izobraževalno prakso tako na sistemski kot tudi na strokovni ravni. Pri obravnavi posameznih tematik izhajajo iz njegovih teoretičnih spoznanj in strokovnih pogledov ter stopajo z njim v dialog s perspektive sodobnega časa: prikažejo, kako se je izbrano didaktično področje razvijalo v desetletjih po tem, ko je prof. Strmčnik o njem pisal, v kolikšni meri so njegova znanstvena stališča in strokovna prizadevanja prestala preizkus časa, na kakšen način so se uveljavila v vzgojno-izobraževalnih sistemskih rešitvah, kolikšen je njihov potencial za razvoj v didaktični teoriji in praksi v prihodnje.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.