Sodobno starševstvo: Ali hrvaški starši nasvete o starševstvu iščejo na spletu?
Katarina Dadić, Martina Horvat in Iva Ivanković

Povzetek:  Na sodobno starševstvo vplivajo hitro razvijajoča se tehnologija, lahek dostop do informacij in izmenjava idej prek spleta, tj. možnost komuniciranja z drugimi prek digitalnih omrežij. Današnji starši aktivno iščejo informacije na spletu, zato je treba to temo raziskati tudi s pedagoškega vidika, če želimo uporabnikom pomagati razvijati starševske zmožnosti. V spletni raziskavi, v kateri je sodelovalo 390 anketirancev, smo proučevali stališča staršev o tem, ali je svetovni splet koristen vir nasvetov o vzgoji otrok, pri čemer smo njihove odgovore primerjali glede na starost, stopnjo izobrazbe in pogostost uporabe družbenih omrežij. Na splošno so imeli anketiranci precej pozitivno mnenje o koristnosti in uporabnosti nasvetov o vzgoji, ki jih pridobijo na spletu, vendar smo ugotovili razlike v stališčih med anketiranci z različnimi stopnjami izobrazbe. Poleg tega smo ugotovili tudi statistično pomembne razlike v zaupanju anketirancev v nasvete, ki jih pridobijo na družbenih omrežjih, glede na pogostost uporabe družbenih medijev.

* Poln članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.