Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah (recenzija knjige)
Barbara Šteh

Povzetek:  Recenzija knjige: Puklek Levpušček, M. in Depolli Steiner, K. (ur.) (2021). Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.