Raziskovalna sposobnost evropskih akademskih raziskovalcev v dobi sprememb
Ewelina K. Niemczyk

Povzetek:  Kot je razvidno iz znanstvene literature, raziskave in inovacije univerz spodbujajo gospodarstvo znanja, države po vsem svetu pa so zavezane k krepitvi raziskovalne zmogljivosti in produktivnosti akademskih institucij. Kot gonilo inovacij in izumov akademske raziskave zahtevajo kompetentne raziskovalce, ki lahko prispevajo k napredku in blaginji lokalne in svetovne družbe. Ne glede na kontekst se na akademske raziskovalce vse bolj gleda kot na proizvajalce znanja in katalizatorje družbenih sprememb. Ob spoznanju pomena raziskovalne zmogljivosti in dejstva, da raziskovalci delujejo v nenehno spreminjajočih se raziskovalnih okoljih, je ta študija raziskala produktivne raziskovalne dejavnosti in temeljne kompetence 18 evropskih akademskih raziskovalcev. Podatki za to kvalitativno študijo so bili zbrani leta 2018 prek odprtega vprašalnika, razvitega v programski opremi SurveyMonkey v oblaku. Ugotovitve so razkrile širok seznam temeljnih kompetenc, ki so predpogoj za raziskovalce, ki se želijo vključiti v učinkovite raziskovalne dejavnosti in doseči priznanje kot produktivni akademski raziskovalci. Ugotovitve so opredelile tudi več dejavnikov, ki zavirajo ali omejujejo produktivne raziskovalne dejavnosti. Rezultati te študije bodo koristen vir za široko občinstvo v akademskih skupnostih, vključno z doktorandi, raziskovalci, raziskovalnim osebjem, direktorji raziskav in univerzitetnimi voditelji.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.