Quo vadis academia? Raziskava stališč študentov o nalogah univerz na Hrvaškem
Ružica Jurčević

Povzetek:  V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila izvedena z namenom preučevanja stališč študentov o nalogah univerz na Hrvaškem. Predpostavka raziskave je, da so pogledi študentov na univerzitetne naloge bliže neoliberalni perspektivi kot pa humanistični, kar se odraža v pragmatičnem razvrščanju univerzitetnih nalog in nekritičnem sprejemanju akademskega kapitalizma v vseh štirih oziroma večini determinantah: komodifikaciji, performativnosti, komercializaciji in managerizmu. Raziskava je vključevala vzorec 2136 dodiplomskih in podiplomskih študentov na sedmih javnih univerzah na Hrvaškem. Rezultati raziskave kažejo, da so študentje bližje neoliberalni perspektivi pri razmišljanju o nalogah in vlogah univerze. Rezultati tudi kažejo, da obstaja statistično pomembna razlika v stališčih študentov v zvezi z univerzitetno pripadnostjo in znanstvenim področjem.

* Celoten članek je na voljo le v angleškem jeziku.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.