Problematika poučevanja francoščine v slovenskih osnovnih šolah
Meta Lah

Povzetek:  V prispevku predstavljamo položaj francoščine kot drugega tujega jezika v slovenskih osnovnih šolah. Cilj raziskave je bil ugotoviti, s kakšnimi težavami in omejitvami se srečujejo učitelji pri pouku tega jezika. S pomočjo kvalitativne raziskave, polstrukturiranih intervjujev z učiteljicami francoščine, smo ugotovili, da je problematičnih točk več: učiteljice so izpostavile urnike, velikost in heterogenost skupin, odločitev za izbiro jezika, podobo in status francoščine. Osredotočamo se zlasti na poučevanje v heterogenih skupinah po starosti in ravni znanja jezika, ki nastanejo, ker sta učencem omogočeni vsakoletno vključevanje v pouk francoščine in izstopanje iz njega. Učitelji morajo pouk torej nujno diferencirati in individualizirati, da je učinek kar najboljši, in tudi zato, da učence ohranijo in obdržijo skupine. S statusom in podobo jezika v slovenskem prostoru je povezan drug izziv: odločitev učencev za izbiro francoščine, na katero imajo v tej starosti največji vpliv starši. V članku na kratko predstavimo še ostale probleme, povezane s poučevanjem francoščine v slovenskih osnovnih šolah, in poskušamo podati predlog nekaterih rešitev.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.