Problematika poučevanja francoščine v slovenskih osnovnih šolah
Meta Lah

Povzetek:  V prispevku predstavljamo položaj francoščine kot drugega tujega jezika v slovenskih osnovnih šolah. Cilj raziskave je bil ugotoviti, s kakšnimi težavami in omejitvami se srečujejo učitelji pri pouku tega jezika. S pomočjo kvalitativne raziskave, polstrukturiranih intervjujev z učiteljicami francoščine, smo ugotovili, da je problematičnih točk več: učiteljice so izpostavile urnike, velikost in heterogenost skupin, odločitev za izbiro jezika, podobo in status francoščine. Osredotočamo se zlasti na poučevanje v heterogenih skupinah po starosti in ravni znanja jezika, ki nastanejo, ker sta učencem omogočeni vsakoletno vključevanje v pouk francoščine in izstopanje iz njega. Učitelji morajo pouk torej nujno diferencirati in individualizirati, da je učinek kar najboljši, in tudi zato, da učence ohranijo in obdržijo skupine. S statusom in podobo jezika v slovenskem prostoru je povezan drug izziv: odločitev učencev za izbiro francoščine, na katero imajo v tej starosti največji vpliv starši. V članku na kratko predstavimo še ostale probleme, povezane s poučevanjem francoščine v slovenskih osnovnih šolah, in poskušamo podati predlog nekaterih rešitev.

Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.