Izbrani vidiki individualizacije kot občega načela: učni pripomočki, ponazorila in pomagala za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja ...
Darja Plavčak

Povzetek:  Individualizacija je obče pedagoško načelo, pomembno za vse učence. Pedagoško delo je treba vselej načrtovati z mislijo, da ima vsak učenec edinstvene biopsihosocialne značilnosti in s tem povezana močna in šibka področja, interese in potrebe. Pri otrocih s posebnimi potrebami so potrebe izrazitejše, zato je individualizacija še toliko pomembnejša. Najbolj se odraža v individualiziranem programu, ki ga za vsakega učenca oblikuje strokovna skupina šole v sodelovanju s starši in učenci. V prispevku se osredotočamo na tri izbrane vidike individualizacije: (1) učni pripomočki, ponazorila in pomagala za učence s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, (2) osebnostne lastnosti strokovnega delavca in (3) timsko delo. Učni pripomočki, ponazorila in pomagala učencem pomagajo bodisi premostiti primanjkljaj bodisi ga nadomestiti z močnim področjem. Strokovni delavci, ki uresničujejo individualiziran pristop do učencev, so postavljeni pred izziv, kako dosegati tako strokovno znanje kot empatične osebnostne lastnosti za tovrstno delo. Poudarek dajemo slednjemu, saj bo učitelj s pozitivnim odnosom in stališči do raznolikih učencev v prvi vrsti lažje in bolje ustvarjal učeče se skupnosti, v katerih bo upošteval vsakega učenca in mu dal možnost aktivnega sodelovanja. Pri tem pomaga dobro sodelovanje v strokovni skupini šole, ki stremi k skupnim ciljem in tako postane tim, kateremu je v največjem interesu dobrobit vsakega učenca. Vse tri izbrane vidike individualizacije povezujemo z izhodišči ali interpretacijo izhodišč dr. Franceta Strmčnika.

Za ogled celotnega besedila morate biti naročnik in se prijaviti.
Revija izhaja ob finančni pomoči Javne agencije
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.